Sposoby i terminy płatności za Produkt

    Dostępne metody płatności za Zamówienia opisane są na Stronie Internetowej Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na każdym etapie składania Zamówienia.

    Kupujący może skorzystać ze sposobu płatności przed wysyłką lub przy odbiorze.

    Kupujący ma do dyspozycji następujące metody płatności:

  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Produkty wydane zostaną w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  • gotówką za pobraniem - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  •  płatność elektroniczna CashBill (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
  • płatność elektroniczna PayPal

 
    W przypadku dostawy za granicę nie ma możliwości płatności za pobraniem.

    Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na doręczanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Dostęp do wystawionych faktur VAT jest stale zapewniony w ramach Konta Użytkownika, gdzie Kupujący może samodzielnie pobrać wystawione faktury elektroniczne w dowolnym czasie oraz ilości.

    Korzystając ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) paragon fiskalny wystawiany jest jedynie Konsumentom dokonującym odbioru osobistego zamówionych Produktów. W pozostałym zakresie dokumentem ewidencjonującym sprzedaż jest faktura elektroniczna.

Product added to compare.